Toekomstvoorzieningen

Wij brengen uw huidige voorzieningen (huidig pensioen, oude pensioenen, lijfrenten) in kaart en bekijken samen met u het totaalplaatje. Daarbij rekening houdende met uw hypotheek, spaargelden e.d.  Indien gewenst kunnen wij mogelijkheden tot aanvullingen/beperkingen aandragen.

Meer weten?